Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

 

Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků
mateřských škol
Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje

Naši pedagogičtí pracovníci MŠ se účastní
projektu Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského,

Plzeňského a Jihomoravského kraje.
Jedná se o podporu individuálních
projektů ostatních v rámci výzvy
IPo - Oblast 1.3 (výzva 48) – 1.3

Zabezpečení MŠ

Realizován projekt v dotačním programu MŠMT "Podpora zabezpečení ochrany škol  a školních zařízení"

 

Co je u nás nového

... aneb zprávy pro rodiče, žáky a přátele školy

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR

Zápis k povinné školní docházce

V souladu s ustanovením § 36 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Viničné Šumice 42, 664 06 zveřejňuje seznam přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020.

Seznam přijatých ZDE.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí předškoláčci,

srdečně vás zvu na zápis do 1. ročníku pro nový školní rok, a to ve středu 3. dubna od 13.00 do 17.00.
Nezapomeňte, prosím, na rodný list dítěte.

Těšíme se na vás.


O. Růžičková

Noc s Andersenem

Těšíme se na Noc s Andersenem, v pátek 29. března. Sraz ve škole v 17.00. Rodiče si pro malé spáče můžou přijít v sobotu od 7.30 do 8.00 hodin.

Zápis k povinné školní docházce

Těšíme se na setkání s našimi budoucími prvňáčky ve středu 3. dubna, od 13.00 do 17.00.

Vaše paní učitelky

Nové hřiště

Edit Album

.

Od počátku školního roku velice rádi testujeme kvalitu nového školního hřiště. Využíváno je nejen na hodiny tělesné výchovy, ale také k pobytu o velkých přestávkách a v odpoledních hodinách v rámci pohybových aktivit družiny.

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Informace k prvnímu dni 3. 9.

Vážení rodiče,

těšíme na Vaše děti v pondělí 3. 9., v osm hodin. Vyučování bude končit v 8.45 h, po skončení je možno využít družinu. Obědy se vydávají od 11.00 h.  V případě, že nemáte v tento den zájem o oběd, je nutné si ho odhlásit na tel. č. 739042946 nebo na emailu skola@skolavinicnesumice.cz.
Vaše paní učitelky

První třídní schůzky již v středu 5. 9. v 16.30 h

Vážení rodiče,

těšíme se setkání s vámi na prvních třídních schůzkách v letošním roce, a to ve středu 5. 9. v 16.30 ve třídách vašich dětí. Schůzky se týkají žáků ze 2. - 5. ročníku, prvňáčci budou mít schůzku v říjnu.

Těšíme se na vás.
Vaše paní učitelky

Krásné léto vám všem!

Milí žáčci, vážení rodič

přejeme vám hodně sluníčka a pohody, věříme, že se v pondělí 3. září setkáme všichni zdraví, opálení a odpočatí.

V případě jakýchkoli dotazů volejte na tel. číslo 739042943 nebo pište na skola@skolavinicnesumice.cz.

Nezapomeňte, prosím, ke 25. 8. uhradit stravné na měsíc září.

Na setkání v novém školním roce se těší kolektiv zaměstnanců školy.

 

Nástavba školy realizovaná zřizovatelem školy


Nástavba základní školy v obci Viničné Šumice
Cílem projektu je podpora infrastruktury Základní školy Viničné Šumice prostřednictvím stavebních úprav a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích IROP. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Rekonstrukce školního hřiště

Milí žáčci,  

zřizovatel naší školy Obec Viničné Šumice by nám chtěl opravit školní hřiště. Pan starosta J. Drápal se pokusí na tuto opravu získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Pojďme mu pomoct a namalujme, vymodelujme, popišme, jak si takové nové hřiště představujeme.
Vyhlašuji soutěž „Školní hřiště“ pro zájemce z 1.- 5. třídy. Návrh můžete zpracovat jako malbu barvami, kresbu pastelkami, můžete vytvořit prostorový model nebo textový dokument.
Termín odevzdání je 15. 7. 2017.
Těšíme se na vaše práce!

O. Růžičková

 

 

 

 

 

 

 

);