Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

 

Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků
mateřských škol
Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje

Naši pedagogičtí pracovníci MŠ se účastní
projektu Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského,

Plzeňského a Jihomoravského kraje.
Jedná se o podporu individuálních
projektů ostatních v rámci výzvy
IPo - Oblast 1.3 (výzva 48) – 1.3

Zabezpečení MŠ

Realizován projekt v dotačním programu MŠMT "Podpora zabezpečení ochrany škol  a školních zařízení"

 

Co je u nás nového

... aneb zprávy pro rodiče, žáky a přátele školy

 

Krásné léto vám všem!

Milí žáčci, vážení rodič

přejeme vám hodně sluníčka a pohody, věříme, že se v pondělí 3. září setkáme všichni zdraví, opálení a odpočatí.

V případě jakýchkoli dotazů volejte na tel. číslo 739042943 nebo pište na skola@skolavinicnesumice.cz.

Nezapomeňte, prosím, ke 25. 8. uhradit stravné na měsíc září.

Na setkání v novém školním roce se těší kolektiv zaměstnanců školy.

 

Hlásíme se z Karlova, už je čtvrtek!

Milí rodiče, zítra nás máte zpátky. Ale dnes si to ještě užíváme. Ráno se z nás stali architekti a tvořili jsme krásná dílka - věže ze špejlí. Potom šli páťáci hrát "vlajku" a ostatní děti tvořily domečky pro skřítky. Po obědě a krátkém odpočinku byl jarmark, hry a příprava na večerní táborák - budeme se bavit navzájem.

Pak se budeme balit a ráno vyrážíme směr domov. Zastavíme se na Svatém kopečku u Olomouce v ZOO.

Rádi bychom přijeli kolem 14.00 h ke škole.

Tak zítra na viděnou.

 

 

 

Ve středu túra nebyla ...

...jeli jsme totiž na zámek do Bruntálu. Byli jsme překvapeni, jak pěkný zámeček to je. Taky jsme si dali zmrzku na náměstí a nakoupili "drobnosti".
Po obědě a krátkém odpočinku jsme hráli hru Přístavy, pak byly hry podle vlastní volby dětí a po večeři večerní procházka s plněním různých úkolů. A na závěr pak, už skoro ve tmě, stezka odvahy. Pro někoho to byla spíš procházka, podle jejich slov, ale kdo ví, co se odehrávalo uvnitř našich "nebojsů".

Tak dobrou a zase zítra ....

Vaši z Karlova

 

 

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Úterní události v Karlově a blízkém okolí

Tak jsme dnes šli... hádejte kam? Na túru přece! Ale jen okolo Karlova, z původních 7 km nám vzniklo 10 km, a to jsme fakt nezabloudili. Teď po dobrém obědě odpočíváme a čeká nás odpoledne plné her.
Šifrovaná nám opravdu dala zabrat, ale zvládli jsme to! Hodně jsme sportovali, každý jak chtěl. Někteří si dokonce chtěli vyběhnout "sjezdovku". Večer jdeme sbírat dřevo na táborák.

 

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .

První den je za námi, už se těšíme, co přinese druhý ...

Po obědě jsme odjeli na Ovčárnu a šli jsme údolím říčky Bílá Opava. Po večeři jsme si zahráli hry. Den nám rychle utekl, počasí nám přálo. Právě teď jsou děti umyté, v postýlkách,povídají si, .... že by po tak náročném dnu dokonce usnuly????
Tak zase zítra.

Vaše parta z Karlova

 

 

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .

HLÁSÍME SE Z KARLOVA

Vážení rodiče,

hlásíme, že jsme na místě. Po obědě a ubytování nás čeká první výlet.

Myslíme na vás, užijte si to bez nás!!!

Všici z Karlova

Zápis do 1. ročníku

 

V souladu s ustanovením § 36 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Viničné Šumice 42, 664 06 zveřejňuje seznam přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019.

Rozhodnutí o příjetí ZDE

Den otevřených dveří - 8. 3. 2018. Těšíme se na vás!

Vážení rodiče, přijďte se podívat do naší školy na svoje děti nebo do prostředí školy, kterou si můžete vybrat pro vašeho prvňáčka. Od 8.00 do 10.45 h se na vás těšíme ve vyučování, pak si můžete kdykoli prohlédnout školu, školku i třídy, nahlédnout na činnosti ve školní družině, v kroužku flétny, Věda nás baví, Včelaříci.

Úspěch v literární a výtvarné soutěži "Moje obec, až mi bude 30"

Zúčastnili jsme se soutěže, kterou pořádala MAS Slavkovské bojiště "Moje obec, až mi bude třicet".
A podařilo se nám uspět! Máme velkou radost a gratululaci posíláme do 2. a 5. ročníku.

Pozvánka na vánoční dílnu

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme ve čtvrtek 14. 12. v 16.30 hodin do našich tříd.

S sebou: buclák, květináč (max. průměr 12 cm) nebo hrnek, pár větviček z jehličnanu nebo zimosrázu (buxus).

Ostatní zajištěno.

Těšíme se na vás.

 

Rozsvícení vánočního stromu (2. 12., v 16.00 h)

Vážení rodiče,

letos budeme opět "pomáhat" rozsvěcovat vánoční strom u obecního úřadu.


Zkoušky písní s dětmi, které se přihlásily, budou probíhat vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 7.15 hodin.

Těšíme se na setkání u stromečku.

Vaše paní učitelky

První třídní schůzky již v tuto středu!

Vážení rodiče,

těšíme se setkání s vámi na prvních třídních schůzkách v letošním roce, a to ve středu 6. 9. v 16.30 ve třídách vašich dětí. Schůzky se týkají žáků ze 2. - 5. ročníku, prvňáčci budou mít schůzku v říjnu.

Informace k začátku školního roku

Milé děti, vážení rodiče,
těšíme se na setkání s vámi v pondělí 4. 9. Sejdete se se svými p. učitelkami ve svých třídách, do 8.00 hodin. Prvňáčky a jejich rodiče poprosíme, aby šli rovnou do jejich třídy v 1. patře. Konec vyučování bude v 8.45 h. Poté bude v provozu školní družina.


Vážení rodiče, milí žáčci, ...

... přejeme vám krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a pohody s vašimi blízkými.

Těšíme se na setkání v pondělí 4. září.

Za kolektiv ZŠ a MŠ O. Růžičková

Rekonstrukce školního hřiště

Milí žáčci,  

zřizovatel naší školy Obec Viničné Šumice by nám chtěl opravit školní hřiště. Pan starosta J. Drápal se pokusí na tuto opravu získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Pojďme mu pomoct a namalujme, vymodelujme, popišme, jak si takové nové hřiště představujeme.
Vyhlašuji soutěž „Školní hřiště“ pro zájemce z 1.- 5. třídy. Návrh můžete zpracovat jako malbu barvami, kresbu pastelkami, můžete vytvořit prostorový model nebo textový dokument.
Termín odevzdání je 15. 7. 2017.
Těšíme se na vaše práce!

O. Růžičková

 

 

 

 

 

 

 

);