Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

 

Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků
mateřských škol
Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje

Naši pedagogičtí pracovníci MŠ se účastní
projektu Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského,

Plzeňského a Jihomoravského kraje.
Jedná se o podporu individuálních
projektů ostatních v rámci výzvy
IPo - Oblast 1.3 (výzva 48) – 1.3

Zabezpečení MŠ

Realizován projekt v dotačním programu MŠMT "Podpora zabezpečení ochrany škol  a školních zařízení"

 

Co je u nás nového

... aneb zprávy pro rodiče, žáky a přátele školy

 

Zápis do 1. ročníku

 

V souladu s ustanovením § 36 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Viničné Šumice 42, 664 06 zveřejňuje seznam přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019.

Rozhodnutí o příjetí ZDE

Den otevřených dveří - 8. 3. 2018. Těšíme se na vás!

Vážení rodiče, přijďte se podívat do naší školy na svoje děti nebo do prostředí školy, kterou si můžete vybrat pro vašeho prvňáčka. Od 8.00 do 10.45 h se na vás těšíme ve vyučování, pak si můžete kdykoli prohlédnout školu, školku i třídy, nahlédnout na činnosti ve školní družině, v kroužku flétny, Věda nás baví, Včelaříci.

Úspěch v literární a výtvarné soutěži "Moje obec, až mi bude 30"

Zúčastnili jsme se soutěže, kterou pořádala MAS Slavkovské bojiště "Moje obec, až mi bude třicet".
A podařilo se nám uspět! Máme velkou radost a gratululaci posíláme do 2. a 5. ročníku.

Pozvánka na vánoční dílnu

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme ve čtvrtek 14. 12. v 16.30 hodin do našich tříd.

S sebou: buclák, květináč (max. průměr 12 cm) nebo hrnek, pár větviček z jehličnanu nebo zimosrázu (buxus).

Ostatní zajištěno.

Těšíme se na vás.

 

Rozsvícení vánočního stromu (2. 12., v 16.00 h)

Vážení rodiče,

letos budeme opět "pomáhat" rozsvěcovat vánoční strom u obecního úřadu.


Zkoušky písní s dětmi, které se přihlásily, budou probíhat vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 7.15 hodin.

Těšíme se na setkání u stromečku.

Vaše paní učitelky

První třídní schůzky již v tuto středu!

Vážení rodiče,

těšíme se setkání s vámi na prvních třídních schůzkách v letošním roce, a to ve středu 6. 9. v 16.30 ve třídách vašich dětí. Schůzky se týkají žáků ze 2. - 5. ročníku, prvňáčci budou mít schůzku v říjnu.

Informace k začátku školního roku

Milé děti, vážení rodiče,
těšíme se na setkání s vámi v pondělí 4. 9. Sejdete se se svými p. učitelkami ve svých třídách, do 8.00 hodin. Prvňáčky a jejich rodiče poprosíme, aby šli rovnou do jejich třídy v 1. patře. Konec vyučování bude v 8.45 h. Poté bude v provozu školní družina.


Vážení rodiče, milí žáčci, ...

... přejeme vám krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a pohody s vašimi blízkými.

Těšíme se na setkání v pondělí 4. září.

Za kolektiv ZŠ a MŠ O. Růžičková

Rekonstrukce školního hřiště

Milí žáčci,  

zřizovatel naší školy Obec Viničné Šumice by nám chtěl opravit školní hřiště. Pan starosta J. Drápal se pokusí na tuto opravu získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Pojďme mu pomoct a namalujme, vymodelujme, popišme, jak si takové nové hřiště představujeme.
Vyhlašuji soutěž „Školní hřiště“ pro zájemce z 1.- 5. třídy. Návrh můžete zpracovat jako malbu barvami, kresbu pastelkami, můžete vytvořit prostorový model nebo textový dokument.
Termín odevzdání je 15. 7. 2017.
Těšíme se na vaše práce!

O. Růžičková

 

 

 

 

 

 

 

);