Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků
mateřských škol
Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje

Naši pedagogičtí pracovníci MŠ se účastní
projektu Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského,

Plzeňského a Jihomoravského kraje.
Jedná se o podporu individuálních
projektů ostatních v rámci výzvy
IPo - Oblast 1.3 (výzva 48) – 1.3

 

Co je u nás nového

... aneb zprávy pro rodiče, žáky a přátele školy

 

Zahájení školního roku 1. 9. 2016

Milé dětí, vážení rodiče,
těšíme se na setkání s vámi ve čtvrtek 1. 9. Sejdete se se svými p. učitelkami ve svých třídách, do 8.00 hodin. Prvňáčky a jejich rodiče poprosíme, aby šli rovnou do jejich třídy v 1. patře. Konec vyučování bude v 8.45 h. Poté bude v provozu školní družina.

Organizace vyučování v následujících dnech: 

1. ročník
pátek 2. 9.     1 vyučovací hodina (po skončení pokračuje družina)

pondělí 5. 9.   2 vyučovací hodiny (po skončení pokračuje družina)   

úterý 6. 9.      3 vyučovací hodiny (po skončení pokračuje družina)

středa 7. 9.    dle rozvrhu

 

2.- 5. ročník
pátek 2. 9.        4 vyučovací hodiny (do 11.40 h)

pondělí 5. 9.     5 vyučovacích hodin (do 12.35 h)

úterý 6. 9.        dle rozvrhu

 


 

 

Třídní schůzky 2. - 5. ročníku

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na první třídní schůzky ve středu 7. 9. 2016, v 16.30.
Na setkání se těší p.učitelky

Oznámení o ředitelském volnu 8. 9. 2016

Vážení rodiče,
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie je dne 8. 9. 2016 vyhlášeno ředitelské volno. Více informací na stránkách Obce Viničné Šumice.

O. Růžičková

);