Co bylo

...aneb, co jsme už všechno dělali a čeho jsme se zúčastnili.

Co se u nás dělo před Vánocemi

Škola v přírodě Češkovice

V průběhu listopadu jsme se zúčastnili plavecké školy v přírodě, která proběhla v krásném prostředí nedaleko Sloupu. Příjemné počasí nám dopřálo mnoho zábavy. Věnovali jsme se turistice, hrám, zábavě i plavání, kde jsme trénovali různé techniky. Neopomněli jsme ani plaveckou bezpečnost a historii. Oslovila nás i nádherná příroda Sloupsko – šošůvských jeskyní.  Z rozhledny jsme se podívali na svět pěkně z výšky, navštívili jsme místa dávného hradního opevnění a také jsme se trošku učili. Měli jsme stále o zábavu postaráno.

Kateřina Šujanová

 

Projekt 100 leté kořeny

Rok 2018 se nese ve znamení významného výročí – vzniku Československa. Tuto událost jsme si ve škole s dětmi připomínali celý podzim nejen povídáním, ale i mnoha dalšími aktivitami. Jednou z nich byl výukový program 100 leté kořeny, kterého se účastnili naši nejstarší žáci – 4. a 5. ročník.

Děti společně diskutovaly, kým jako národ jsme, co nás spojuje a jaké jsou naše kořeny. Všichni teď vědí, že stejně jako strom, i národ má své kořeny, kterých se musí držet, protože bez nich by nepřežil. Žáci využili své znalosti z vlastivědy i všeobecný přehled a připomněli si naše významné osobnosti, události i hodnoty, na kterých náš národ stojí. Děkujeme p. Chlubnové za realizaci tohoto programu.

Lenka Soukupová

 

Záložka do knih

Po velmi dobrých letitých zkušenostech s projektem „Záložka do knihy spojuje školy“ se jej v letošním roce naše školní družinka opět účastnila, a to již po osmé. Partnerem nám byla Církevní ZŠ sv. Martina v Radoticích. Spolupráce byla bezproblémová, plynulá a příjemná. Zadané téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ jsme se snažili naplnit a fantazie dětí nebrala konce. Rozličnými technikami vznikaly zásluhou malých výtvarníků kouzelné záložky s příběhem. V rámci projektu však nezůstalo jen u tvoření. S partnerskou školou ze Slovenska, jejich obcí i slovenskou krajinou jsme se seznamovali prostřednictvím webových stránek. Četli jsme úryvky z knih ve slovenském jazyce a čtenému textu jsme bez problémů porozuměli.

Ke konci projektu jsme hotové záložky vyfotili, zabalili spolu s poutavou knihou, sladkostmi, osobním dopisem, propagačními materiály o škole a obci a balíček zaslali partnerské škole. Výroba záložek přinesla dětem nejen radost z tvoření, ale i příjemný pocit, že někoho obdarovaly, potěšily a záložky budou sloužit v rozečtených knihách slovenských přátel.

Tamara Kalábová

 

Besedování v knihovně

Paní knihovnice ve spolupráci s obecním úřadem připravila řadu besed pro naše žáčky. Páťáci byli pozváni na besedu s malířem a spisovatelem Pavlem Čechem. Dozvěděli jsme se, jak vznikají jeho obrazy, kde bere inspiraci pro příběhy ve svých knihách, ale i třeba to, jak si vyrobil batoh z kůže, namaloval na něj obrázky s indiánskými motivy a jako držátko použil srnčí parůžek. Vyprávěl nám o knihách, které miluje už od dětství a nechával děti hádat, o které příběhy se jedná. Překvapilo ho, že děti znaly knihy Julese Verna a pochválil je za jejich literární přehled. Také jsme si povídali o ceně přátelství a o tom, co je v životě důležité. V besedování jsme pokračovali i po vymezeném čase a myslím, že hezký zážitek měly nejen děti, ale i pan spisovatel.

Miriam Lerchová

 

Odpadoví skřítkové

Pod záštitou Krajského úřadu Jihomoravského kraje se v listopadu pro děti pořádala literární a výtvarná soutěž s názvem „Recyklíček“. Hlavní témata byla: odpady, znečišťování přírody, recyklace, atd. Jako inspirace nám posloužila kniha od Hanky Hosnedlové a Zdeňky Študlarové s názvem Odpadoví skřítkové.

 

Zveřejňujeme malou ochutnávku od Hanky Horákové ze 3. třídy z naší školy:

Třídicampr  úklidový

        Jednou ráno se malý skřítek Třídicampr probudil a oblékl si svůj zelený oblek s hnědým opaskem a čtyřlístkem na klobouku. Chystal se jít na obvyklou procházku do lesa, když vtom zazvonil jeho telefon. Volal jeho kamarád z města Hlídáček. Říkal: „Ahoj Třídicampre, mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Kterou chceš slyšet první?“„Asi tu dobrou,“ odpověděl Třídicampr. „Tak jo, takže už tě zase potřebujeme, město je zamořený odpadky.“„Super, a ta špatná?“ zeptal se Třídicampr. „No, že musíš hned přijít.“(Třídicamprtotiž třídí odpadky a dává je do popelnic.) Třídicampr nasedl na svého poníka a jel. Když vystoupil, pomyslel si:„Tady to vypadá jak v chlívku, musím to tu uklidit.“ Ale nevěděl, kde začít, měl na výběr dvě možnosti: stavící se nemocnice na začátku města nebo v parku na konci města. „Myslím, že v parku to bude lepší, protože tam bude menší hluk.“A začal s uklízením. Všechny lidi, co tam zrovna byli, poprosil o pomoc. Nakonec to přece jen uklidili, i v parku i u nemocnice, prostě v celém městě. (Lidi v těch odpadcích už skoro nemohli dýchat a dostávali žloutenku, zkrátka končili v nemocnici.) Takže mu postavili za odměnu sochu a slíbili, že už budou třídit odpad. A už nikdy v tom městě nebyl ani jeden papírek na zemi, protože už nikdo nechtěl skončit kvůli odpadkům v nemocnici. A ti, co mu pomáhali, na to ještě nezapomněli, protože od Třídicampra dostali diplom za pomoc s úklidem.     

 

 

 

"Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let"

 

V naší knihovně probíhala během podzimu celá řada akcí na podporu čtení, včetně besed či autorských čtení se spisovateli, nebo setkání s místní paní kronikářkou paní Pospíšilovou a i jinými pamětníky.

Zaujala nás výzva k soutěži, která nesla název "Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let". K velkému překvapení knihovnice paní Puklové se zúčastnilo mnoho žáků naší školy. Mladší děti přispěly do výtvarné kategorie a starší do kategorie literární. Porota knihovny nominovala vítěze soutěže, kteří byli oceněni na společném setkání. Žáci nám své práce osobně představili, některé z nich můžete zhlédnout v knihovně v rámci malé vernisáže.

Hana Kleisová

 

Krátké zprávy ze školy

Sběr papíru

Opět jsme sbírali starý papír, a to nejen naše děti, ale mnozí šumičtí spoluobčané. Děkujeme, díky vám všem jsme mohli nakoupit dětem drobné odměny a různý výtvarný materiál.

Zdravá pětka

Pozvali jsme do školy paní lektorku, která nám v programu Zdravá 5 vysvětlila zásady zdravého životního stylu především v oblasti stravování, proč jsou některé potraviny pro nás nezdravé, dozvěděli jsme se více o zdravém jídelníčku a o nakupování. Už víme, že díky pravidelnému jídlu s dostatkem ovoce a zeleniny se budeme cítit lépe, budeme se lépe soustředit nejen na školu, ale i na věci, které nás baví.

Páťáci se učili základům programování

Letos jsme se již potřetí zapojili do projektu Evropský týden programování. Cílem kampaně je ukázat, že programování není jen záležitostí úzké skupiny odborníků, propagovat jej mezi lidmi a ukázat, že může posloužit k realizaci mnoha tvořivých nápadů. Náš dopolední minikurz programování děti doslova nadchl. Děkujeme panu Radimu Benkovi za výuku i trpělivost.

Prvňáčci v knihovně

Navštívili jsme šumickou knihovnu. Paní Puklová nám povídala o knížkách a jak se knihy půjčují. Také nám některé dětské knížky ukázala. Na závěr byly děti pasovány na malé čtenáře.

Další beseda

Paní Puklová pozvala do naší knihovny spisovatele Zdeňka Železného. Naši druháčci si prohlédli jeho knihy, zkoušeli veršovat a zpívat.

Vystoupení dětí

V říjnu jsme rádi přijali pozvání do šumické sokolovny a zahráli jubilantům na jejich setkání. V listopadu jsme zahráli našim nejmenším spoluobčánkům na jejich slavnostním vítání na obecním úřadě.  Příležitostný sbor našich malých zpěváčků a recitátorů také přispěl svým vystoupením k příjemné atmosféře při sázení lípy u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky. Prosincová vystoupení už patří k tradičním, baví nás zpívat, hrát i recitovat jak na výstavě betlémů tak při rozsvěcování vánočního stromu. Ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách zmíněných vystoupení.

Mikulášská nadílka

Každý rok se žáci páté třídy těší, až na ně přijde řada a navštíví ostatní kamarády ze školky a školy jako parta Mikuláše a jeho pomocníků. Nejinak tomu bylo i letos a Mikuláš přišel a naděloval.

 Další předvánoční akce

Těšíme se na setkání dětí, rodičů a paní učitelek v naší škole, které patří k oblíbeným a vždy vydařeným. Pojďme se v předvánočním shonu sejít, popovídat si u kávy, třeba si i trochu zazpívat a strávit příjemný adventní čas společným tvořením.

Přijali jsme pozvání Základní a Mateřské školy Pozořice na adventně vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích, na kterém vystoupí Musica animae a Žesťové kvinteto.

Podzim u nás ve škole

Okénko do života školní družinky

   Pobyt ve školní družince má být pro děti smysluplným využitím jejich volného času, prožíváním radostných chvil s kamarády, odpočinkem a relaxací. K tomu účelu slouží aktivity, jejichž zkrácený výčet z uplynulých jarních měsíců vám nyní předkládáme.

   I když se zima ráda s jarem hádá, kdo z nich má ustoupit, březen nám dal jasně najevo, že skutečně přichází jaro. První sluneční paprsky nás vytáhly ven a my jsme dováděli s míči, florbalkami nebo frisbíčky, pozorovali změny okolo nás, obdivovali sněženky a bledule. A když bylo chladněji, nenudili jsme se ani ve škole. Dávno zapomenutá řemesla – projekt, kterému jsme věnovali nemálo času. Kde bychom byli, kdybychom neměli řemeslníky, kteří jsou mistry ve svých oborech? Jedině řemeslníci vědí, co a jak vyrobit nebo opravit. Šikovní řemeslníci jsou nepostradatelní. My jsme si na ně hráli a předváděli jsme je v pantomimě. V encyklopedii „Vyber si své řemeslo“ jsme našli mnoho informací a zajímavých oborů. Prohlíželi jsme si katalog řemeslné výroby naší oblasti. Mnozí z nás už teď vědí, čím chtějí být. Zažitou tradicí je návštěva obecní knihovny a vynášení Smrtky, Mařeny, Morany nebo jestli chcete Moreny.

   Rozmary aprílového počasí nás postihly jen na začátku měsíce. V půli dubna se příroda obarvila na veselou zeleň a druhá polovina měsíce už teplotně odpovídala červnu. Udržet děti ve třídě bylo takřka nemožné. Obzvlášť kluci žadonili, abychom šli na hřiště. Družinový fotbalový „team“ neúnavně trénoval. Rájem pro ostatní byly tuje, které sloužily jako prolézačky. Pod nimi si děti s velkým elánem stavěly domečky ze všech dostupných materiálů. Pamětí národa je jeho lidová kultura. Lidové tance, písně, slovesnost, zvyky a předměty jsou cenným dědictvím. V družince nezapomínáme na tento zdroj poznání, radosti a tvořivé inspirace a mnohé tradice a zvyky praktikujeme v našich činnostech. Žákyně druhé třídy přispěly svým doprovodným programem k pěkné atmosféře na setkání jubilantů v Kovalovicích. Příjemným vystupováním, hrou na flétny a především líbivým zpěvem dokázaly rozechvět srdce všech přítomných. Spousta čarodějnických kejklů, hádání z ruky a létání na koštěti se odehrávalo poslední dubnový den v družince. Čarodějnice se utkaly v soutěžích: prolet ohnivým kruhem, tryskový dolet na slet nebo nejrychlejší přelet přes překážky. Nešlo nám o vítězství, ale o připomínku tradice, zábavu a příjemné vyplnění volného času.

   Květen vydechoval omamnou vůni šeříku, hlohu, akátu, černého bezu, těšil nás pestrobarevnou záplavou drobných kytiček, do uší se nám draly zvuky a zpěv ptáků, okolo hlavy létali nejen motýli. To vše a mnohem víc nám nabídla zázračná květnová příroda. Volný družinový čas jsme trávili převážně na školkovém hřišti. Sluneční paprsky hřály, větřík nás příjemně ochlazoval. Zapojili jsme se do atletiky, sportovních her a samozřejmě fotbalu, nebo jsme jen tak volně pobíhali, vymýšleli si vlastní hry, schovávačky, hoňky. Přitom jsme stačili vnímat okolní život v přírodě, poznávali jsme bylinky a povídali si o nich. Vždyť každý z nás již potřeboval v době nemoci bylinkový čaj, sirup, kapky nebo mastičku. Zopakovali jsme si, proč je nutné chránit přírodu, víme, jak s přírodou žít. Stále jsme si upevňovali zásady slušného chování, ke kterému patří také úcta ke stáří a pomoc seniorům. Hospodyně, ošetřovatelky, kuchařky, vypravěčky pohádek… Maminky umí všechno na světě a dokážou skvělé věci. Poděkovali jsme jim na Den matek přáníčkem a velkou pusou. Projekt „Máma mi dala korunu“ měl za úkol zasvětit nás do oblasti peněz, obchodování, zboží a nákupů. 

   Kdes chodila této noci? Sbírat bejlí na nemoci… Jedna z nejtajemnějších nocí letního období, plná kouzel, nastává z 23. na 24. června. V předvečer tohoto dne se zapalovaly ohně. Chlapci a děvčata je přeskakovali, aby získali pevné zdraví. My jsme se raději poučili v péči o zdraví naučným filmem S Hurvínkem za lékařem. Pověděli jsme si několik informací o letním nebezpečí v přírodě a o chování v lese. Prohlíželi jsme si fotografie a besedovali jsme o nadcházejících prázdninách. Od svých starostí jsme se odpoutali při rozmanitých hrách. Stalo se příjemným zvykem, že na konci školního roku navštěvujeme šumický Obecní úřad. Setkáváme se zde se vstřícným panem starostou a milými úřednicemi. Se školou a družinou jsme se rozloučili posezením, občerstvením, plánovali jsme, jak budeme trávit prázdninové dny a najednou… Byly tady!

Snad se nám všem vydařily!

Tamara Kalábová

 

Nový školní rok je tady …

Rok se s rokem sešel a opět jsme po prázdninách sešli i my v naší škole. Je pravda, že po zcela výjimečných prodloužených prázdninách, ale o to víc zvědaví, co nového nás čeká. Školní rok pro naše děti totiž končil v půli června kvůli zahájení stavebních prací ve škole. Děti se radovaly, rodiče již méně. Ráda bych využila příležitosti touto formou poděkovat všem rodičům za vstřícnost a pochopení. Díky tomu, že se našemu zřizovateli podařilo uspět se žádostí o podporu z evropských fondů, budou mít naše děti k dispozici nové učebny (jedna z nich počítačová), sociální zařízení, přibyde kabinet, tolik potřebné úložné prostory, prostor pro individuální práci s dětmi pod vedením speciálního pedagoga, škola se stane bezbariérovou a bude splňovat standard konektivity. Na to si ale budeme muset počkat až do dubna příštího roku.

Všichni jsme se sešli v pondělí 3. září a přivítali mezi námi dvacet jedna prvňáčků. A nebyli jsme na to sami, dárky i s přáním všeho dobrého jim předali starostové pan Josef Drápal a pan Milan Blahák, dále paní Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová.

Kromě školy se budovalo i na školním hřišti, které se také díky dotaci, tentokrát z MŠMT, podařilo našemu zřizovateli zrekonstruovat. Užíváme si komfortního umělého povrchu, nových prvků, lezecké stěny a nového doskočiště jak v hodinách tělesné výchovy, tak o přestávkách nebo ve družině.

Náš školní život bude opět pestrý. Kromě vzdělávání nás také čeká mnoho dalších aktivit a už nyní se s vámi můžeme podělit o ty, které proběhly v uplynulých zářijových dnech.

Hned začátkem školního roku jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku několika vědeckých pokusů. Naše třídy se proměnily v chemické laboratoře a žáci v malé vědce, aby pod vedením milé „paní Vědy“ mohli objevit některé vlastnosti kapalin. Už například víme, co se stane, když do kelímku s řidší kapalinou vložíme kelímek s hustší náplní. Stačila jen voda s troškou potravinářského barviva a slovo difúze už nám není cizí. Děkujeme paní Radce Krejčové za zajímavé zpestření výuky.

Byli jsme na výletě v Moravském krasu, v Domě přírody. Program se jmenoval Za pravěkými lovci a provedl nás dávnověkou historií. Prohlédli jsme si krásné expozice, prožili pravěký příběh o pádu lovců mamutů do Macochy, zkusili trefit soba. Mladší děti se vypravily za netopýry a dozvěděly se zajímavosti z jejich života. Kromě počasí, které nám opravdu nepřálo, se nám výlet líbil.

Olga Růžičková, Lenka Soukupová, Miriam Lerchová,

 

Patronujeme nad Ještědským pralesem

Výsledek obrázku pro Les ve škole         Vyrazit v rámci výuky do lesa je pro nás vždy příjemným zpestřením. Tak jako ve škole, tak i v lese respektujeme pravidla, která jsou s pobytem v lese v souznění. Rádi pozorujeme změny v přírodě, vždy objevíme mnoho zajímavého.                 V loňském školním roce jsme se zapojili do projektu "Les ve škole". Jedná se o mezinárodní výukový program o lese, který probíhá ve 26 zemích světa. Podařilo se nám získat Certifikát Lesní třídy a stali jsme se tak patrony nad Ještědským pralesem. Hurá do lesa!

Za druháky a třeťáky Hana Kleisová

 

);