Škola v obrazech 2018-2019

 

Edit Album

Nový školní rok začal ...

.

 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...
 • Nový školní rok začal ...

 

Edit Album

Máme nové hřiště

Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a dále za přispění našeho zřizovatele Obce Viničné Šumice můžeme sportovat na novém hřišti. Děkujeme!

 • Máme nové hřiště
 • Máme nové hřiště
 • Máme nové hřiště
 • Máme nové hřiště
 • Máme nové hřiště

 

Edit Album

Oslavy 100 let republiky

Rádi jsme se s dětmi zúčastnili krásné akce u příležitosti tohoto významného výročí. Sázela se lípa, instalovala pamětní deska, děti krásně zpívaly a recitovaly a i přes nepřízeň počasí se spoluobčané opět sešli.

 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky
 • Oslavy 100 let republiky

 

Edit Album

Beseda se spisovateli

Děkujeme naší paní Puklové, že pro nás zorganizovala besedu s P. Čechem pro 5. ročník a s panem Z. Železným pro 2. ročník.

 • Beseda se spisovateli
 • Beseda se spisovateli
 • Beseda se spisovateli
 • Beseda se spisovateli
 • Beseda se spisovateli

 

Edit Album

Setkání s pamětníky

Krásná beseda, děkujeme.

 • Setkání s pamětníky
 • Setkání s pamětníky
 • Setkání s pamětníky

 

Edit Album

Vystoupení dětí

V říjnu jsme rádi přijali pozvání do šumické sokolovny a zahráli jubilantům na jejich setkání. V listopadu jsme zahráli našim nejmenším spoluobčánkům na jejich slavnostním vítání na obecním úřadě. Příležitostný sbor našich malých zpěváčků a recitátorů také přispěl svým vystoupením k příjemné atmosféře při sázení lípy u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky. Prosincová vystoupení už patří k tradičním, baví nás zpívat, hrát i recitovat jak na výstavě betlémů tak při rozsvěcování vánoč

 • Vystoupení dětí
 • Vystoupení dětí
 • Vystoupení dětí

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

"Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let"

 

Záložka do knih spojuje školy

Staleté kořeny

 

Mikuláš ve škole a ve školce

 

Pomohli jsme rozsvítit vánoční strom!

Edit Album

.

Již tradičně se děti ze školy i školky zúčastnily slavnostního rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Noc s Andersenem 2019

Edit Album

.

Víte, jak se dělá kniha? Tak my už to víme! Už víme, jakou cestu musí spisovatel ujít, než k nám dostane jeho kniha. Při večerním putování cestou knihy jsme se seznámili s tím, jak se zaznamenávaly informace v minulosti a také jak vzniká kniha od rukopisu, přes práci grafika, ilustrátora, redaktora, korektora až po tisk v tiskárně. Kromě toho jsme si opět po roce užili atmosféru noční školy. Noc se povedla a ráno si nás rodiče odváděli o nové informace i zážitky bohatější.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Zápis do 1. ročníku

Edit Album

.

Těšíme se na naše nové žáčky. V září na shledanou!

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Hasík

Pan Kovář nás v programu Hasík seznámil se základy bezpečnosti a protipožární ochrany.

.

Školní slavnost

Edit Album

Otevírali jsme novou půdní vestavbu

.

 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu
 • Otevírali jsme novou půdní vestavbu

);