O naší mateřské škole

... aneb představujeme MŠ Viničné Šumice.

 

Fotografování dětí

Vážení rodiče,

fotografování dětí v pondělí 10. 5. začne od 8:00 hodin.

Děkujeme, že přivedete děti do mateřské školy včas.

Jana Vlčková

 

Návrat dětí do MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 10. 5. je umožněn návrat dětí do mateřské školy, a to bez povinnosti testování. Děti nemusí nosit roušky po celou dobu v MŠ.

Přihlášení ke stravě provedeme automaticky všem, pokud vaše dítě nenastoupí, prosím, odhlašujte na tel. č. 739 042 946 nebo e-mail: MarcelaBockova@seznam.cz.

Na pondělí 10. 5. máme domluvené focení, jednak po třídách a dále děti, které byly objednané na individuální focení s jarní tématikou.

Těšíme se na setkání s vašimi dětmi.

Přeji vám příjemný den.

O. Růžičková, J. Vlčková

Znovuotevření MŠ

 Milí rodiče,

v pondělí 12. dubna otevíráme mateřskou školu nejstarším dětem tj. dětem, které odchází v letošním roce do 1. třídy základní školy.

Provozní doba bude zajištěna v plném rozsahu. (6:30 - 16:15).

 

Informace pro rodiče našich dětí            ZDE
Manuál pro rodiče k testování  ZDE
Informace k provozu škol od MŠMT  ZDE
Instruktážní video k testování ZDE

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Viničné Šumice proběhne od  4. 5. do 10. 5. 2021, distančním způsobem v aplikaci Online zápis. Vyplníte elektronickou přihlášku, následně obdržíte e-mailem žádost, kterou vytisknete, podepíšete a doručíte i s dalšími přílohami do naší školy některým z níže uvedených způsobů.

 

Jak postupovat při zápisu dítě do naší školy?

Najděte banner pro online zápis s odkazem pro elektronickou přihlášku (www.skolavinicnesumice.cz ; www.vinicne-sumice.cz ).

Zobrazí se formulář elektronické přihlášky, ve které je potřeba zadat osobní údaje dítěte a zákonného zástupce.

Součástí potvrzení odeslání je i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Úspěšné odeslání přihlášky bude potvrzeno formou e-mailové zprávy obsahující předvyplněnou žádost ve formátu pdf, další instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče.

 

Žádost vytiskněte, doplňte, podepište a přiložte tyto přílohy:

- kopii očkovacího průkazu vašeho dítěte,

- kopii rodného listu,

- kopii vašeho občanského průkazu.

 

Vše doručte škole jedním z těchto způsobů:

1. do datové schránky školy, ID:  femma8x,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),

3. poštou nebo do schránky školy,

4. osobní podání –prosíme o domluvu předem.

 

Pokud podáte žádost  e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné ji do 5 dnů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

V případě, že se vám z jakéhokoliv důvodu nepodaří přihlášku odeslat, volejte prosím na individuální domluvu, pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte mě kontaktovat: tel. 739042943, skola@skolavinicnesumice.cz.

 

Kritéria k přijetí jsou dostupná v dokumentech školy.

 

Mgr. Olga Růžičková, ředitelka školy

 

Charakteristika školky

Obec Viničné Šumice se nachází přibližně osmnáct kilometrů od města Brna, nedaleko od městyse Pozořice. Jméno obce se zřejmě odvíjí od vinic, které ji z části obklopují. V obci žije přibližně 1250 obyvatel.
Škola je umístěna v klidnější části obce, v těsném sousedství základní školy a školní kuchyně. Školu obklopuje zahrada s několika ovocnými stromy. Děti využívají na zahradě soustavu průlezek, pískoviště, skluzavku, je zde dřevěný domek na hračky.
Mateřská škola je umístěna v přízemí dostavby základní školy, která byla vystavěna zhruba v 60. letech. K budově mateřské školy byl v roce 2011 vestavěn nový pavilon. V budově mateřské školy se nachází šatna dětí a učitelek, WC a umývárna dětí, jsou zde dvě třídy a prosklený pavilon, kde se na dobu odpočinku dětí rozkládají lehátka a je využíván na zájmové a pohybové aktivity dětí. Vybavení mateřské školy je standardní, děti mohou využívat počítač, máme dostatek náčiní a nářadí pro sport. Postupně modernizujeme vybavení tříd, v letošním roce jsme opravili obložení ve třídách, máme novou šatnu, vstupní chodbu a sociální zařízení pro zaměstnance.
Mateřská škola je v integraci se základní školou, je dvoutřídní, navštěvují ji zpravidla děti 3 – 6 leté a děti s odkladem školní docházky. Mateřská škola má kapacitu podle stanovení KHS Brno 34 dětí. Poplatek za předškolní vzdělávání je stanoven na 250,- Kč za měsíc.
 


 

 

);