O naší jídelně

... aneb představujeme jídelnu ZŠ a MŠ Viničné Šumice.

 

Jídelna ZŠ a MŠ Viničné Šumice

Naše školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Viničné Šumice.
Ve školním roce 2019/2020 se stravuje v ZŠ Viničné Šumice  103 žáků, v MŠ 34 dětí a 14 zaměstnanců školy.

tel.: 739042946

Číslo účtu: 2100844007/2010
variabilní symbol: 1_ _ _ (trojciferné číslo přidělené vašemu dítěti vám sdělí paní učitelka nebo paní vedoucí)
konstantní symbol: 558
zpráva příjemci: jméno dítěte, stravné-měsíc prováděné platby

Informace pro strávníky

Poplatek za stravování je stanoven dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:
- žáci ZŠ 1.–4. ročník = 23 Kč,
- žáci ZŠ 5. ročník = 25 Kč,
- žák, který dovrší k 31. 8. 2021 11 let věku, platí částku obědů jako žák 5. ročníku.

- děti MŠ – polodenní stravování = 25 Kč,
- děti MŠ – celodenní stravování = 31 Kč,
- dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 7 let věku – polodenní stravné činí 27 Kč,
- dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 7 let věku – celodenní stravné činí 33 Kč.

Stravné se hradí předem, do 25.-tého dne předcházejícího měsíce. Způsoby platby:

a)      Zřízením trvalého příkazu - výše částky se vypočítává násobkem 22 dnů v případě přihlášení k pravidelnému týdennímu stravování, příp. násobkem počtu dnů v případě přihlášení ke kratšímu než týdennímu stravování.
b)      Hotově u vedoucí školní jídelny p. M. Bočkové, od 8.00 do 12.00 hodin ((vybíráno od rodičů, příp. žáků v budově školy).
ZŠ:
-          žáci ZŠ 1. – 4. ročník = 23 Kč x 22 dní, t. j. 506,- Kč,
-          žáci ZŠ 5. ročník = 25 Kč x 22 dní, t. j. 550,- Kč.
Žák, který dovrší k 31. 8. 2021 11 let věku platí částku obědů jako žák 5. ročníku.
 
       MŠ:
-          celodenní stravné 31 Kč x 22 dní, t. j. 682,- Kč,
-          dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 7 let věku- 33 Kč x 22 dní, t.j. 726,- Kč.
 
 Přeplatky za předcházející období budou převedeny do následujícího měsíce. Vyúčtování přeplatků probíhá 2x ročně. 
 
Číslo účtu – 2100844007/2010, variabilní symbol = 1_ _ _ (trojciferné číslo přidělené vašemu dítěti vám sdělí paní učitelka nebo paní vedoucí), konstantní symbol 558,

Zpráva příjemci: jméno dítěte, stravné - měsíc prováděné platby. 

Obědy se odhlašují předem, nejpozději do 13.00 hod. na den následující. Ráno již nelze oběd odhlásit.
Žák, dítě MŠ i zaměstnanci ZŠ a MŠ mají nárok na jeden oběd denně za zvýhodněnou cenu.
Pouze v první den nemoci, kdy nelze již stravu odhlásit, je možné ji vyzvednout do jídlonosičů ve školní kuchyni na vyčleněném místě a vyčleněném čase.
V době nemoci nebo nepřítomnosti ve škole zaniká nárok na odebírání stravy.

Výdejní doba stanovená k vyzvednutí stravy do jídlonosičů je od 11.00–11.15 hod.
Doba vydávání obědů žákům na ZŠ je stanovena od 11.40–13.00 hod. a dětem v MŠ od 12.00–12.30 hod.

Týdenní jídelní lístek pro žáky a dospělé je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně ZŠ a pro rodiče dětí MŠ v šatně MŠ.
 

Dokumenty

   

 

);