O naší družině

... aneb volný čas našich dětí.

 

Volný čas našich dětí

     Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. ŠD je součástí ZŠ. Řídí se vnitřním řádem školní družiny, se kterým byli rodiče seznámeni během měsíce září. Pro svoji činnost družina využívá jednu místnost pro odpočinkové chvíle, výtvarné, dramatické a pohybově nenáročné aktivity. Ke sportovním hrám je využívána tělocvična a přilehlé školní hřiště.

V letošním roce jsme otevřeli dvě oddělení.

 I. oddělení
vychovatelka: Eva Jašková

II. oddělení
vychovatelka: Tamara Kalábová

E-mailový kontakt: skola zavin skolavinicnesumice.cz

Školní družina: 731969433
Základní škola: 544250956, 739042943
Školní jídelna: 739042946

č. školního účtu pro zasílání poplatku za pobyt ve ŠD: 2800844008/2010

č. účtu pro zasílání stravného: 2100844007/2010


 Školní družina 2017/2018

 

 Dokumenty  
ŠVP ŠD ZDE
Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny

ZDE

 Vnitřní řád školní družiny  ZDE 
 Dodatek - úplata  ZDE

 

 

 

);